جزئیات چت روم

لیست ویژگی ها

  1. پیاده سازی با استفاده از لاراول 8 و Livewire 2
  2. استفاده از Laravel Websocket
  3. امکان ایجاد چت روم و کاربران مختلف
  4. امکان join یا leave کاربران از چت روم ها
  5. امکان آپدیت همزمان یک چت روم برای کاربران مختلف