رزومه من

education تحصیلات

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
1396-1399

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
1394 — 1396

نرم افزار

هنرستان فنی و حرفه ای مهدیه
1392 — 1394

رشته کامپیوتر

experience تجربیات

PHP Developer , Wordpress Developer
از مهر 1400 تا تیر 1401

HPopak

 • develop woocommerce rest api
 • make a panel for import& export data with wordpress database
 • make a panel for analysis customers behaviour
Laravel development
از آذر 1399 تا اسفند 1400

Pnashr (P-PUB-Lication)

 • technical support
 • database management
 • build rest api project from scratch (Pnashr app in playstore)
maintaining & develop project
از فروردین 1399 تا آبان 1399

Etemad Gostar Hasti (insurance company)

 • technical support
 • php development
Support Technician
از خرداد 1398 تا بهمن 1398

SMILE IT Solutions Company

 • technical support
 • contact with native customers
 • work with database
 • connect with developers
junior backend developer(Project - Remote)
از مهر 1397 تا اردیبهشت 1398

شرکت تجهیزات پزشکی گوگل مد

مهرات های عمومی

HTML / CSS
HTML / CSS
Bootstrap
Bootstrap
Scrum
Scrum
javascript
javascript
Design Pattern
Design Pattern

مهارت های تخصصی

PHP
PHP
Laravel
Laravel
REST APIs
REST APIs
Service & Repository pattern
Service & Repository pattern
Object-Oriented Programming (OOP)
Object-Oriented Programming (OOP)
MVC
MVC
MySQL
MySQL
Wordpress Development
Wordpress Development